Mediation

Op het moment dat je zelf niet zo lekker in je vel zit, heeft dit effect op de mensen in je omgeving. Je reageert op een andere manier en dit beïnvloedt de relaties die je hebt met anderen. Je eigen worsteling heeft impact op bijvoorbeeld je partner, kinderen, ouders, vrienden of collega’s. Hierdoor kun je herhaaldelijk dezelfde problemen in een relatie ervaren. Als je hier last van hebt, dan is coaching een uitkomst om te onderzoeken waar de kern van het probleem vandaan komt. Het is niet mogelijk om een ander te veranderen, maar je kunt wel met jezelf aan de slag gaan. De andere persoon waar je problemen mee hebt, heeft eigen patronen waarin zij vastlopen. Misschien stroken deze niet met je eigen belemmeringen en patronen, waardoor je regelmatig onenigheid met elkaar ervaart.

Ik wil graag een afspraak maken

Mediation voor het herstellen van relaties

Tijdens mijn coaching ga ik met jou, of samen met de ander, kijken naar de kern van het probleem en hoe jullie daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Iedereen is anders dan jij, uniek en reageert op zijn eigen manier. We hebben allemaal een andere werkelijkheid en daarmee samenhangende waarheid. Als jouw werkelijkheid en die van de ander ver van elkaar vandaan staan, ontstaan er problemen in jullie relatie. Dit kan tijdelijk zijn, plotseling of geleidelijk ontstaan. Het kan gedrag richting je partner zijn, kind(eren), familie, vrienden of collega’s. Bij iedere relatie die je hebt, kan een kink in de kabel komen. Mijn doel is om begrip te krijgen voor elkaar zodat jullie in de toekomst weer op een fijne manier met elkaar omgaan.

Bemiddeling tussen ouders en kinderen

Tijdens de pubertijd ontstaan er regelmatig problemen tussen ouders en kinderen. Als ouders ‘moet’ je onthechten of op een andere manier hechten aan je kind. Kinderen verleggen hun grenzen en bouwen een eigen systeem op met normen en waarden. Als puber combineren ze die met de waardes die ze vanuit hun opvoeding hebben meegekregen. Voordat het zover is, hebben veel pubers en jongeren hier veel last van. Kinderen zijn heel actief bezig met het ontdekken van wie ze zijn en willen dat bij voorkeur doen zonder bemoeienis van de ouders. Ook hun belevingswereld is in die periode misschien wel heel anders dan die van hun vader en/of moeder. Mediation tussen ouder en kind zorgt ervoor dat jullie ook in die levensfase verbonden blijven en elkaars belevingswereld respecteren, ook wanneer deze heel anders is.

Begrip creëren voor andermans wereldbeeld én inzicht krijgen in jouw model van en kijk op de wereld, is een belangrijk aspect bij mediation.