Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktisch Inzicht verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktisch Inzicht verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat soms ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktisch Inzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktisch Inzicht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • gegevens benodigd voor de financiële administratie: 8 jaar (wettelijk verplicht voor belastingdienst)
 • gegevens mbt behandeling: 1 jaar na laatste behandeling (tenzij u eerder aangeeft om uw gegevens te verwijderen)

 

Delen met anderen

Praktisch inzicht deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek

Praktisch Inzicht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktisch-inzicht.nl Praktisch Inzicht zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktisch Inzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktisch-inzicht.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Praktisch Inzicht, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Mr. Bierensweg 39

Postcode en plaats: 4841 AJ  Prinsenbeek

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 51883724

Telefoonnummer: 0650621414

E-mailadres: info@praktisch-inzicht.nl